Ohje

Perushaku

Perushaku hakee yhtäaikaa niin Turun yliopiston kirjaston kokoelmista, kansainvälisistä e-aineistoista (Primo), kotimaisista artikkeleista (Arto) kuin Kuopion Varastokirjastostakin. Hakujen tulokset tulevat erillisille välilehdille.

Mahdolliset Boolen operaattorit on kirjoitettava isoilla kirjaimilla (AND/OR/NOT). Pelkällä välilyönnillä erotetut hakusanat käyttäytyvät AND-hakulogiikalla eli hakutuloksien tulee sisältää kaikki antamasi hakusanat (esim. mannerheim carl on sama haku kuin mannerheim AND carl). Katso tarkemmin loogisista hakuoperaattoreista sekä jokerimerkeistä alla.

Huom! Haut yrittävät tunnistaa suomen ja englannin kielen sanojen taivutusmuotoja sekä yhdyssanoja. Jos haluat hakea eksaktisti jollain yksittäisellä sanamuodolla, käytä sanan ympärillä lainausmerkkejä.

Perushaun tulokset

Perushaun tulokset tulevat neljälle eri välilehdelle:

Kirjat, lehdet tietokannat-välilehti sisältää tulokset Turun yliopiston kirjaston painetuista ja elektronisista aineistoista (mm. kirjat, lehtien nimekkeet, opinnäytteet, tietokannat).

Kansainväliset artikkelit-välilehdeltä löydät viitteitä kansainvälisiin artikkeleihin. Haku tehdään Primo-tietokannassa. Aineistojen elektronisen saatavuuden voi tarkistaa SFX-linkistä. Painettujen aineistojen saatavuus tulee tarkistaa hakemalla erikseen ko. lehden tai kirjan nimellä Volterin ensimmäisellä välilehdellä. Huomaa, että tulosten joukossa on myös viitteitä aineistoihin, jotka eivät ole käytettävissä Turun yliopistossa. Tällaisia aineistoja voit tilata käyttöösi kaukopalvelumme kautta. Huomaa myös, että kaikki kirjaston tarjoamat elektroniset aineistot eivät ole mukana Primo-haussa. Tarkempia tietoja eri alojen aineistoista löydät ResearchGuides-oppaista.

Kotimaiset artikkelit-välilehdeltä löydät viitetietoja suomalaisiin lehtiartikkelihin (Arto). Tarkista lehtien saatavuus erikseen hakemalla lehden nimellä.

Varastokirjasto-välilehdeltä löydät hakutuloksia Kuopion Varastokirjastosta. Turun yliopiston kirjaston asiakkaat voivat itse tilata Varastokirjastosta aineistoja käyttöönsä. Kirjalainat ovat maksullisia.

Haun jälkeen tuloksia voi rajata monin tavoin. Rajausvaihtoehdot vaihtelevat välilehdittäin.

Tarkennettu haku

Tarkennetussa haussa on ensin valittava oikea välilehti hakua varten (Kirjat, lehdet, tietokannat, kansainväliset artikkelit (Primo), Kotimaiset artikkelit (Arto) tai Varastokirjasto (Kuopio).

Hakukentät

Tarkennetun haun sivulla on useita hakukenttiä, joihin voi kirjoittaa hakutermejä ja –lausekkeita. Eri hakukentät yhdistetään AND-operaattorilla.

Jokaisen hakukentän vieressä on alasvetovalikko, josta voi valita, mihin tietueen kenttään haku kohdistetaan (kaikki kentät, otsikko, tekijä, ym.). Useita termejä yhdistelevän haun voi tarvittaessa kohdistaa useampaan kenttään.

Hae-valikko

Hae-valikko määrittelee, miten useita hakukenttiä sisältävä kysely käsitellään:

  • Kaikilla termeillä (AND) — Tuottaa tulokseksi tietueet, jotka täsmäävät kaikkien hakukenttien sisältöön.
  • Millä tahansa termillä (OR) — Tuottaa tulokseksi tietueet, jotka täsmäävät yhden tai useamman hakukentän sisältöön.
  • Ei millään termeistä (NOT) — Tuottaa tulokseksi tietueet, joissa ei esiinny yhdenkään hakukentän sisältöä.

Lisää hakukenttä –painikkeella lomakkeelle pystyy lisäämään uuden hakukentän.

Välilehdillä Kirjat, lehdet, tietokannat, Kotimaiset artikkelit (Arto) ja Varastokirjasto (Kuopio) hakukentistä muodostettuja hakuryhmiä voi olla yksi tai useampia:

  • Lisää hakuryhmä –painike lisää uuden ryhmän hakukenttiä.
  • Poista hakuryhmä –painikkeella ryhmiä voidaan poistaa.

Hakuryhmiä voidaan yhdistää käyttäen Kaikki ryhmät (AND) ja Mitkä tahansa ryhmät (OR) –hakuoperaattoreita.

Oma tili ja kirjautuminen Volteriin

Kirjautuminen sisään

Kirjautumalla saat käyttöösi erilaisia verkkopalveluita, kuten lainojen uusinnat, varaukset tai suosikkiesi tallennus.

Kaikki asiakkaamme voivat kirjautua Volteriin kirjastokortillaan. Finnaan voi kirjautua myös UTU-tunnuksilla. Tällöin ensimmäisellä kerralla kirjautumisen jälkeen omiin tietoihin on lisättävä kirjastokortin numero. Elektronisten lisenssiaineistojen etäkäyttö edellyttää UTU-kirjautumista.

Suosikit

Voit lisätä hakutuloksia suosikeiksi nastanmuotoisella painikkeella. Voit järjestellä valittuja hakutuloksia erilaisiksi suosikkilistoiksi, viedä ne RefWorksiin, EndNoteen tai lähettää ne sähköpostilla.

Tallennetut haut, hakuhistoria ja uutuusvahti

Voit tallentaa viimeisimmät hakusi joko hakutulossivulla (sivun alalaidasta Tallenna haku -toiminnolla) tai tallentamalla jonkin viimeisimmistä hauistasi oman tilisi Tallennetut hakuni -välilehdellä.

Voit asettaa uutuusvahdin tallennetuille hauille toimittamaan hakutulokset joko viikoittain tai päivittäin. Ilmoitukset uutuuksista tulevat tällöin sähköpostiisi.

PIN-koodin vaihtaminen

Voit vaihtaa PIN-koodin Omat tiedot -välilehdellä. Jos et ole vaihtanut PIN-koodia, oletuksena on syntymäaikasi muodossa ppkkvv.

Loogiset hakuoperaattorit

Termejä voi yhdistellä tarkemmiksi kyselyiksi Boolen hakuoperaattoreilla AND, OR ja NOT.

Huomio! Boolen hakuoperaattorit hauissa kirjoitetaan ISOIN KIRJAIMIN. Perushaun lisäksi boolen hakuooperaattorit voidaan kirjoittaa käsin myös tarkennetuissa hauissa, lukuunottamatta Kansainväliset artikkelit (Primo) -välilehteä.

AND

AND on järjestelmän oletusarvoinen operaattori monitermisille kyselyille, joihin ei ole sisällytetty mitään operaattoria. AND-operaattoria käytettäessä kyselyn tuloksena saadaan tietueet, joissa esiintyy kukin hakukentissä esiintyvistä termeistä.

Esimerkki: etsitään tietueita, joissa esiintyy sekä "economics" että "Keynes":

economics Keynes

tai

economics AND Keynes

OR

OR-operaattorin käyttö haussa tuottaa tulokseksi tietueita, joissa esiintyy yksi tai useampi operaattorin yhdistämistä termeistä.

Esimerkki: etsitään tietueita, joissa esiintyy joko "economics" tai "Keynes":

economics OR Keynes

NOT

NOT-operaattorilla voidaan poistaa hakutuloksista tietueet, joissa esiintyy operaattoria seuraava termi.

Esimerkki: etsitään tietueita, joissa on termi "economics" mutta ei termiä "Keynes":

economics NOT Keynes

Fraasihaut

Tarkan fraasihaun voi tehdä kirjoittamalla hakusanat lainausmerkkeihin.

Esimerkki: etsitään vain tietueita, joissa on termi "keskiajan historia", ei esimerkiksi "keskiajan kulttuurihistoria":

"keskiajan historia"

Jokerimerkit

? korvaa yhden merkin hakutermistä.

Esimerkki: termejä "text" ja "test" voidaan hakea samalla kyselyllä:

te?t

* korvaa 0, 1 tai useampia merkkejä hakutermistä.

Esimerkki: termejä "test", "tests" ja "tester" voidaan hakea kyselyllä:

test*

Jokerimerkkejä voi käyttää myös hakutermin keskellä:

te*t

Huomio! Jokerimerkkejä ? ja * ei voi käyttää hakutermin ensimmäisenä merkkinä.

Sumeat haut

Sumea haku hakee myös sellaisia tuloksia, joissa on mainittu hakusanan kaltainen sana.

~ toteuttaa sumean haun yksisanaisen haun viimeisenä merkkinä.

Esimerkki: sumea haku termille "roam":

roam~

Tämä haku löytää esimerkiksi termit "foam" ja "roams".

Haun samankaltaisuutta kantatermiin voidaan säädellä parametrilla, jonka arvo on välillä 0 ja 1. Mitä lähempänä annettu arvo on lukua 1, sen samankaltaisempi termin on oltava kantatermin kanssa.

roam~0.8

Oletusarvona parametrille on 0.5, jos arvoa ei sumeassa haussa erikseen määritetä.

Etäisyyshaut

Etäisyyshaulla saadaan tuloksia, joissa hakusanat ovat lähekkäin mutta ei välttämättä peräkkäin. Halutut termit kirjoitetaan lainausmerkkien sisään ja lainausmerkkien jälkeen lisätään ~ sekä haluttu sanojen maksimietäisyys.

Esimerkki: etsitään termejä "economics" ja "keynes" niiden esiintyessä korkeintaan 10 termin etäisyydellä toisistaan:

"economics Keynes"~10

Arvovälihaut

Arvovälihaut tehdään käyttämällä joko aaltosulkeita { } tai hakasulkeita [ ]. Aaltosulkeita käytettäessä huomioidaan vain arvot annettujen termien välillä pois lukien kyseiset termit. Hakasulkeet puolestaan sisällyttävät myös annetut termit etsittävälle arvovälille.

Esimerkki: etsittäessä termiä, joka alkaa kirjaimella B tai C, voidaan käyttää kyselyä:

{A TO D}

Esimerkki: etsittäessä arvoja 2002—2003 voidaan haku tehdä seuraavasti:

[2002 TO 2003]

Huomio! Sana TO arvojen välillä kirjoitetaan ISOIN KIRJAIMIN.

Termin painottaminen

^ nostaa termin painoarvoa kyselyssä.

Esimerkki: haussa termin "Keynes" painoarvoa on nostettu:

economics OR Keynes^5